Foto: LetSea

Med en kapasitetsøkning til 70 forsøkskar firedobler LetSea satsingen på forsøk innen landbasert oppdrett. Samlet investerer bedriften nå for rundt 70 millioner kroner, skriver ilaks.no

Til den landbaserte satsingen i tilknytning til det eksisterende LetSea-anlegget på Bjørn i Dønna kommune, er det bygget en ny industrihall på 450 kvadratmeter. Antall kar har økt fra 18 til 70, fordelt på fem RAS-enheter. Karene er bygget til forskningsformål og består av 54 to-kubikkmeter store kar og 16 kar med 800 liter volum. Alle karene har fôroppsamlere slik at man til enhver tid kan overvåke fiskens appetitt.

Generelt har vi følelsen av at utstyrsleverandørene har gjort mye testing underveis i anleggene som er blitt bygget. Det har vært lite systematisk utviklingsarbeid mot RAS som fag. Det er viktig å få på plass mer nøyaktig forskning, sier daglig leder Kristian Johnsen i LetSea.

Avdelingen kan kjøre forsøk og produksjon i kar både med gjennomstrømning og resirkulering (RAS). Ifølge Johnsen har det vært stor interesse for satsingen over tid, fra både utstyrsleverandører, fôrprodusenter, oppdrettere og forskningsmiljøer.

– LetSea har økt sin kompetanse innen landbasert produksjon siden oppstarten i 2014. Forsøkene er gjennomført sammen med Sintef, ulike teknologiselskaper, fôrselskaper, genetikkselskaper, og notleverandører som blant annet har testet ut impregnering. Det har blitt gjennomført to doktorgrader hos oss i forbindelse med dette arbeidet.

Les hele saken fra Ilaks her


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter