E.ON Exploration and Production (E&P) har inngått avtale med ENI Norge om å kjøpe 20 prosent av Aurelia-lisensen (PL226/226B) i Barentshavet.

– Barentshavet har vært et satsingsområde for oss siden 2010 og kjøpet av denne lisensandelen er en del av vår langsiktige letestrategi for området sier Haakon Haaland i en melding fra selskapet.

E.ON E&P har nå 31 lisenser i Norge, hvorav ni med operatørskap. Fjorårets produksjon fra norsk sokkel lå på i overkant av 30 000 fat oljeekvivalenter (BOE) daglig. 

Aurelia-lisensen: Eni Norge (80%) og operatør) med E.On E&P (20%) som eneste partner.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter