Silje Gry Hanssen, prosjektleder for modifikasjoner på Norne og Vegard Amdal Stensen, ansvarlig for driftsprosjekt på Norne og Aasta Hansteen. Foto Equinor

 

Kreative og engasjerte medarbeidere gjør en forskjell. På Norne har bytte av impellere i vanninjeksjonspumper gitt lavere energiforbruk og årlige reduserte CO2 -utslipp på nærmere 9 000 tonn, og i tillegg betydelig reduserte kostnader, melder Equinor.

Tiltak for energieffektivisering og derav utslippskutt har høy prioritet på installasjonene rundt om i selskapet. På Norne ble det i fjor høst gjennomført et prosjekt som reduserte CO2-utslippet med nesten 9000 tonn, noe som også vil gi en kostnadsbesparelse på over 10 millioner kroner i året.

Det meste av utslippene til luft på Norne er knyttet til kraftproduksjon og direkte drift av gasskompressorer. De fire vanninjeksjonspumpene er de største forbrukerne av kraft på installasjonen.

-I letingen etter mulige tiltak for å redusere CO2-utslippene på Norne ble det klarlagt at utløpstrykket til vanninjeksjonspumpene, og dermed også kraftforbruk og utslipp til luft, var unødvendig høyt. Dette så vi kunne reduseres ved å ta ned diameteren på pumpenes impellere, uten at dette ville påvirke vannraten til injeksjon, sier Silje Gry Hanssen som er prosjektleder for modifikasjoner på Norne.

Pumpehjul

En impeller er en rotor (løpehjul) som er plassert inne i et rør, et pumpehus eller en beholder. Impellere brukes i sentrifugalpumper, vannjet, gassturbiner og røreverk i tanker og beholdere. Når impelleren brukes i en pumpe, kalles den også for pumpehjul.

Enheten for driftsprosjekter på Harstad-kontoret tok tak i oppgaven og vurderte sammen med leverandørene Aibel og Framo tre ulike løsninger for å fremskaffe 8 nye impellere:

• Støpning av nye (tradisjonell metode) – dyrest og lengst leveringstid

• Dreie ned brukte (gjenbruk) – billigst og kortest leveringstid

• 3D-printe nye (pioner-arbeide) – ca tilsvarende pris (med 50% rabatt) som støp, ca tilsvarende leveringstid som neddreiing

Prosjektet valgte neddreiing av 6 brukte impellere som hoved-leveransemetode. De to siste blir skaffet gjennom et pilotprosjekt med 3D printing.

Impellere med redusert diameter ble installert i november 2020, og resultatet ble en umiddelbar reduksjon i kraftbehovet på ca 0,8 MW pr pumpe. Med normalt to pumper i drift utgjør dette en effektbesparelse på ca 1,6 MW, noe som på årsbasis gir en beregnet utslippsreduksjon på rundt 8700 tonn CO2 og ca 40 tonn NOx.

-Men det stopper ikke der, sier Vegard Amdal Stensen som er ansvarlig for driftsprosjekt på Norne og Aasta Hansteen. Prosjektet med utskifting av impellere gir også redusert belastning på vanninjeksjonssvivelen, redusert støynivå i området, og ikke minst - tiltaket muliggjør Nornes hovedmålsetting om å kunne kjøre installasjonen på kun en hovedgenerator i fremtiden, og slik bidra til ytterligere CO2 utslippsreduksjoner.

Så oppsummert – et veldig bra «business-case» hvor vi sparer unødvendig bruk av brenngass, får lavere klimagassutslipp og lavere kostnader til miljøavgifter.

Prosjektet har også fått tilsagn om støtte fra NOx fondet med inntil 8 MNOK, som vil bli utbetalt basert på dokumentert oppnådd NOx reduksjon.

Et virkelig kinderegg!

-Siden 2008 har det blitt gjennomført rundt 440 tiltak for å redusere utslipp og dermed karbonintensiteten i Equinor. Denne typen operasjonelle tiltak for å redusere energiforbruk på våre installasjoner er et sentralt tiltak som allerede har bidratt betydelig til å redusere utslipp av klimagasser. Siden 2008 har vi gjennomført tiltak som har ført til årlige CO2-reduksjoner på om lag 1,9 millioner tonn, avslutter Ivar Steffensen som er produksjonssjef på Norne-feltet

Hardt arbeid, pågangsmot og godt samarbeid gir høy verdiskapning og lave CO2-utslipp! Strålende arbeid og viktig bidrag for å redusere utslippene våre!

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter