Pressemelding

Det nye navnet markerer en retningsendring: fokus på bærekraft, og inkludering av de som skal arve selskapet, ansvaret og mulighetene.

I forbindelse med det nye navnet, lanseres også ny logo og ny nettside på www.occasione-olaisen.no

Occasione betyr «anledning» eller «gunstig anledning», og markerer selskapets retningsendring. Den yngste generasjonen skal få mer innflytelse og bestemmelse, samtidig som fokuset rettes mot bærekraft.

I tillegg til bærekraftig utvikling, vil Nord-Norge og havet fortsette å være viktige fokusområder. Selskapet skal være igangsettere, både gjennom investeringer og egne initiativ. Et eksempel på et eget initiativ er et såkornfond, som allerede er i oppstartsfasen.

«Vårres mulighet»

Ifølge styreleder Aino Olaisen representerer navnebyttet en bevisstgjøring rundt eierskap og samfunnsansvar. Dette er «vårres mulighet,» forteller Aino, som sammen med søster Maria Olaisen, har opprettet Occasione-skolen. De har laget en eierutdanning for sine etterkommere, som blant annet gir innføring i relevant ledelsesfilosofi (Machiavelli), regnskapsforståelse, gruppedynamikk, verdier og strategier.

Occasione; en kvinnelig skikkelse fra romersk mytologi, må gripes når hun er der. Ellers vil man kjenne på anger. Kommende generasjon av eiere arver ikke bare eieransvar og privilegier, men også en unik anledning til å bruke pengene selskapet tjener på noe som kan sette retning og som er viktig for samfunnet vi lever i.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter