Anette Davidsen, kommunikasjonssjef i Nova Sea.

 Nesten alle, eller 97 prosent av brukte nøter i Nova Sea, ble resirkulert i fjor.

– Dette er en stor miljøgevinst. Det Nova Sea gjør sikrer bedre sirkularitet i bransjen og et mer bærekraftig produkt. For å sette det litt i perspektiv, CO2 besparelsene alene tilsvarer omtrent 5600 flypassasjerer mellom Oslo og London, sier innkjøps- og logistikkansvarlig i Nofir AS, Heidi Ruud i en pressemelding.

176 tonn

Av 176 tonn redskaper ble 171 tonn materiale gjenvunnet i 2020, mens fem tonn ble sendt til energigjenvinning. Nofir utroper dermed Nova Sea til «best i klassen» på gjenvinning.

– Dersom nøtene er produsert av materialer som ikke kan gjenvinnes, eller har for høy andel forurensing, vil de bli energigjenvunnet. All form for gjenvinning er bra, men jo høyere opp i avfallspyramiden man kommer, jo bedre er miljøresultatet, sier Ruud.

Fornøyd med samarbeid

Kommunikasjonssjef i Nova Sea, Anette Davidsen, sier gjenvinning og resirkulering er en sentral del av miljøtiltakene konsernet jobber med.

– Av alle miljøtiltakene vi jobber med, står det å øke materialgjenvinning av avfallet vårt helt sentralt. Samarbeid som det vi har med Nofir bidrar betydelig til disse formålene og er veldig viktige for oss, sier Davidsen i pressemeldingen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter