Nordland Settefisk planlegger innlegget på nordsiden av baseanleggene på Horvnes.

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nordland fylkeskommune har gitt grønt lys for settefiskanlegget Nordland Settefisk AS planlegger på Horvnes, et prosjekt til nærmere 500 millioner.

– Søknaden er godkjent, slik omsøkt. Det sier prosjektleder Bjørn Erik Sørvig til Helgelands Blad.

Nordland Settefisk AS har dermed fått innvilget søknaden, slik den ble sendt, der firmaet ba om tillatelse til produksjon av 10,76 millioner settefisk i året, hvorav 5,4 millioner smolt og 5,36 millioner stor-smolt av laksefisk på lokaliteten.

Saksbehandlingen

Søknaden ble, ifølge brevet fra Nordland fylkeskommune, sendt på høringsrunde etter forskrift om konsekvensutredning for tiltak i samme brev som oversendelse til kommune og orientering til sektoretater.

Nordland fylkeskommune har vurdert at forholdene rundt den spesifikke søknaden er tilfredsstillende gjort rede for gjennom søknaden og søknadsprosessen, og det stilles derfor ikke krav om supplerende utredninger.

¤ Statsforvalteren har gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven.

¤ Mattilsynet har gitt tillatelse til lokaliteten for en produksjon på 4202 tonn MTB settefisk av laks, ørret og regnbueørret.

¤ Fiskeridirektoratet region Nordland har vurdert fiskeriinteressene i området og tilrår at søknaden innvilges.

¤ Kystverket Nordland har gitt tillatelse til utlegging av inntaks- og utslippsledninger ved Horvnes.

– Etter en samlet vurdering finner fylkeskommunen at det gis tillatelse. Fylkeskommunen kan ikke se at tiltaket vil føre medføre vesentlige negative endringer for området. Det oppfordres til, innenfor det som er ansett rimelig, å ta hensyn til eventuelle viktige verdi- og bruksinteresser i de omkringliggende områdene, heter det i brevet fra fylkesdirektør Stine Qvigstad Jenvin, som er datert 19. mars.

500 millioner

Sørvig vil foreløpig ikke gå i detaljer om planene for finansiering av investeringen som antas å komme nær opp mot 500 millioner kroner, beregnet ut fra erfaringer med lignende anlegg andre steder.

Men med tillatelsen fra fylkeskommunen i boks, gjenstår detaljprosjektering og byggesøknad til kommunen.

– Området er allerede ferdig regulert til formålet, sier Sørvig.

Selve bygningsmassen er beregnet til hele 17.000 kvadratmeter, og anlegget bygger på såkalt RAS II-teknologi, som i stor grad benytter resirkulering av vann og rensing av utslipp.

Ras II-teknologien gjør at vannforbruket reduseres til en tredel av vanlige RAS-anlegg. Sammenlignet med et gjennomstrømmingsanlegg, uten gjenbruk av vannet, vil vannforbruket i det planlagte anlegget være bare en prosent.

I drift mener initiativtakerne at anlegget kan gi 12-16 arbeidsplasser, i hovedsak folk med høy industri- og biologi-kompetanse.

Vann

Anlegget vil benytte ferskvann fra eksisterende infrastruktur på Horvnes (cirka 1.500 kubikkmeter i døgnet), sammen med sjøvann som skal hentes på 120 meters dyp i nærområdet.

En ytre ringmur skal tjene som barriere mot rømming av fisk til sjøen fra anlegget.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter