Ilustrasjonsbilde.

Equinor og partnerne Total E&P Norge AS og Vår Energi AS har funnet olje og gass i et nytt segment tilhørende Tyrihans-feltet i Norskehavet.

Foreløpige beregninger er mellom 3,0 og 4,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19 – 26 millioner fat oljeekvivalenter.

Tyrihans-feltet ligger i den midtre delen av Norskehavet, om lag 25 kilometer sørøst for Åsgard-feltet og 220 kilometer nordvest for Trondheim. Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil igangsette produksjon umiddelbart.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter