Askeladd brønnramme transporteres ut fra produksjonshallen hos Aker Solutions i Egersund i 2019. (Foto: Ørjan Richardsen og Espen Rønnevik)

Equinor og partnerne Petoro, Total, Neptune og Wintershall Dea har besluttet å bygge ut Askeladd Vest som ligger i det sørlige Barentshavet. Investeringen er i underkant av 3,2 milliarder NOK.

Askeladd Vest-utbyggingen er en lønnsom utbygging og vil gi 134 millioner fat oljeekvivalenter. Det er verdifulle volumer for eierne og samfunnet, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Utbyggingen av Askeladd Vest er en del av den fasede Snøhvit-utbyggingen og vil forlenge platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg med godt og vel to år. Oppstart er planlagt første halvår 2024. Askeladd Vest skal opereres av Snøhvit-organisasjonen som er lokalisert i Hammerfest og Harstad.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter