Foto: Aker BP

Aker BP leverte svært gode resultater i første kvartal. Sterk produksjon og høyere oljepris bidro til rekordhøye inntekter og driftsresultat. Totale inntekter landet på 1,13 milliarder dollar og et driftsresultat (EBIT) på 591 millioner dollar. Resultat etter skatt endte på 127 mill. dollar.

- Selskapet har stor økonomisk handlefrihet og mange, gode investeringsmuligheter. Vi er derfor unikt posisjonert til å levere på vår ambisiøse plan for lønnsom vekst, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Totalt planlegger Aker BP å investere rundt 135 milliarder kroner i feltutviklingsprosjekter på norsk sokkel frem til 2028.

- I tillegg til å tilføre mer enn 500 millioner lønnsomme fat til Aker BPs ressursbase, vil prosjektene gi høy aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for en rekke leverandører over store deler av landet, sier Hersvik.

Selskapet rapportere også fortsatt lave produksjonkostnader pr produsert fat (8,6 dollar).


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter