Aasta Hansteen-plattformen. Foto: Snorre Nicolaisen

Morten Hofstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

«Asterix» heter prosjektet som skal forlenge livet til Aasta Hansteen-plattformen med rundt 10 år.

Produksjonen på Aasta Hansteen-feltet ble åpnet i 2018. Den første satellitten, Snefrid Nord, kom i drift året etter. Men nå kommer en langt større utbygging, som beregnes å forlenge livet til Aasta Hansteen-plattformen til godt forbi 2036.

Mye mer gass

Da gassfunnet Asterix ble påvist i 2009, ble reservene beregnet til rundt 16 milliarder kubikkmeter. Oljedirektoratet oppjusterte i sitt siste reserveregnskap reservene i Asterix til 25,2 milliarder kubikkmeter, hvorav en halv milliard kubikkmeter er kondensat.

Asterix utgjør dermed en økning av reservene i Aasta Hansteen-prosjektet med rundt 50 prosent – gass verdt i overkant av 50 milliarder kroner i dagens salgsverdi.

Operatørselskapet Equinor har kommet langt i planleggingen av Asterix, et prosjekt som estimeres å koste rundt ti milliarder kroner, og skal settes i produksjon mot utgangen av 2025, ifølge konsekvensutredningen som nå verserer i diverse offentlige instanser.

Subsea og rør

Asterix er et havbunns-utbyggingsprosjekt som ligger rundt 80 kilometer vest for Aasta Hansteen og totalt 350 km fra land. Vanndypet i området er omtrent 1350 meter.

Utbyggingsløsningen som vurderes er en bunnramme med plass til fire brønner, og en rørledning tilbake til feltsenteret Aasta Hansteen.

For å motvirke isdannelser i rørledningen, vurderer Equinor å tilsette frostvæske i brønnstrømmen. De velger dermed bort alternativet å benytte varmekabler på rørledningen.

– Røret vil være designet slik at det er isolert, men det vil i tillegg være behov for bruk av hydrathemmende kjemikalier, heter det i utredningen.

– Det er nå valgt en løsning for hydratinhibering hvor Monoetylenglykol (MEG) blir injisert på brønnhodet og følger brønnstrømmen tilbake til Aasta Hansteen hvor det slippes til sjø sammen med produsert vann og andre kjemikalier. MEG er et kjemikalie med grønn miljøfareklasse. Det er lett nedbrytbart og ikke giftig, skriver Equinor.

Lite CO2

Utbyggingsløsningen blir dermed en havbunnramme med rørledning tilbake til plattformen.

Ferdig prosessert gass eksporteres dermed videre gjennom den store rørledningen Polarled, tilbake til landterminalen i Nyhamna sør for Molde. Gassen eksporteres dermed i hovedsak til kunder i Storbritannia.

Basene

Industri på Helgeland har vært relativt tungt engasjert i utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet. Blant annet er de eksisterende bunnrammene til feltutbyggingen levert av Aker Solutions Sandnessjøen.

– Det er forventning fra lokale myndigheter og befolkningen i både Nordland og Troms og Finnmark om ringvirkninger i landsdelen. Dette inkluderer fortsatt bruk av forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund. Innfasingen av Asterix vil bidra til å sikre aktiviteten også på disse stedene, skriver Equinor.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter