Nyheter av redaksjonen

Mattilsynet har fått bekreftet mistanken om ILS-smitte på lokaliteten Måvær, som drives av Lovundlaks AS.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, heter det av meldingen fra Mattilsynet, som kom fredag.

Prøvene

¤ HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet fredag 16. april 2021 om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Måvær.

¤ Mattilsynet tok 22. april 2021 ut prøver av fisk ved lokaliteten Måvær for eventuell verifisering av ILA.

¤ Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 30. april 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk, melder Mattilsynet.

¤ Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Overfor Rana Blad sier daglig leder i Lovundlaks Jacob Meland at merdene som det ble funnet virus i, er utslaktet. På lokaliteten sto det 862.000 laks, så det er store mengder. Selskapet jobber nå med en plan for å tømme hele lokaliteten.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter