Pressemelding

Newton er et norsk konsept som gir elever praktisk, variert og inspirerende realfagsundervisning. I over ti år har Newton vært en del av undervisningstilbudet i norske kommuner som har Newton-rom.

All undervisning i Newton er testet og kvalitetssikret og dette har gjort at utenlandske skolemyndigheter har sett nytten av Newton. Ni europeiske land og Kina er allerede en del av nettverket. Nå er Newton America etablert.    
De første initiativene fra amerikanske skoledistrikt kom for noen år siden. Den nyetablerte stiftelsen Newton America skal ledes av William Edwards fra Chicago, Illinois. Han skal i tett samarbeid med FIRST Scandinavia sitt team i Bodø og Berlin innlede samarbeid med offentlige og private aktører som ønsker å etablere Newton i USA. William Edwards har bla. lang erfaring fra Boeing der han også har samarbeidet med FIRST Scandinavia de siste årene.

 Der er det et stort fokus på STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) og mange potensielle samarbeidspartnere både i det private næringsliv, stiftelser og i det offentlige utdanningssystemet.

Stort potensiale

USA er et veldig stort marked med betydelig potensiale. På sikt håper vi at Newton- konseptet skal være tilgjengelig for alle i USA, og som alltid handler det om å starte med de første skrittene og få etablert gode suksesshistorier.

«USA er interessant blant annet fordi det er store ulikheter i utdanningssystemet. Blant annet minioritetsgrupper og raseskiller som gjør at utdanning med høy kvalitet ikke er tilgjengelig for alle. Ett av våre mål er å minske eller fjerne ulikheter og gi alle like muligheter og tilgang på samme gode læringsopplevelser innen realfagene.»

Per-Arild Konradsen, stifter FIRST Scandinavia 

«Det er en kjent problemstilling at for få barn og unge interesserer seg for og velger en studie- og karrierevei innen fagområdet. Til sammen uteksamineres årlig rundt 8 ganger så mange studenter i STEM fagene i Kina og omtrent 5 ganger så mange i India som i USA. Dette på tross av at USA har mange av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen fagområdet. For å øke andelen amerikanere som velger denne karriereveien må man starte med å gjøre fagene og undervisningen engasjerende og god allerede i barneskolen, mener vi.»

Stian Elstad, daglig leder FIRST Scandinavia

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter