Foto: Equinor

Av NTB

Investeringene på norsk sokkel anslås til å bli 181,9 milliarder kroner i år, noe som er 4,8 prosent høyere enn tidligere anslag.

Oppjusteringen skyldes blant annet et det er levert to nye planer for utbygging og drift, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens investeringsanslaget for 2021 øker 4,8 prosent fra forrige kvartal, har det økt med hele 25 prosent fra andre kvartal i fjor.

Sist man så en tilsvarende økning var i 2012, ifølge SSB.

– Det er bare kommet til noen få og relativt små utbygginger siden undersøkelsen i 2. kvartal i fjor. Noe av økningen skyldes kostnadsoverskridelser på enkelte feltutbygginger, skriver SSB.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter