Foto: Hymatech AS

Pressemelding

Industri, forskning, interessegrupper og kommuner samarbeider i prosjektet ZeroKyst for å demonstrere løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning i Lofoten.

– Gjennom ZeroKyst skal vi gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli 100 % utslippsfrie. Å kutte klimagassutslipp krever at vi finner løsninger for hvordan vi bygger fremtidens fartøy, samtidig som vi utvikler klimavennlig teknologi og infrastruktur for dagens fartøy, forteller Erik Ianssen, daglig leder i Hymatech AS og eier av Selfa Arctic AS.

De har jobbet med utslippsfrie fiskefartøy siden lanseringen av «MS Karoline» i 2015, verdens første batteridrevne sjark.

– Nå får vi satt dette inn i en større sammenheng, og bransjeledende partnere satser nær 65 millioner kroner i prosjektet. Det gjør det lettere å gå «all inn» for å få realisert ZeroKyst, sier Ianssen.

Siemens utvikler drivlinje

Ferger og andre fartøy med forutsigbar drift over kortere avstander kan ha batterielektrisk fremdrift. De aller fleste fartøy har derimot behov for en fullgod diesel-erstatning dersom utslippene skal kuttes helt.

I prosjektet skal derfor Siemens Energy og Hymatech utvikle neste generasjons drivlinje for utslippsfri hydrogen-elektrisk fremdrift. Et miljøvennlig fartøy skal også utvikles og bygges rundt drivlinjen, og 10 dieselfartøy skal bygges om med den nye teknologien. I tillegg skal konsortiet etablere en komplett løsning for fleksibel forsyning av elektrisitet og grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport.

– Den nye drivlinjen vil sammen med forsyningsløsningen bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030. Omstillingen til nullutslipp vil gi norsk sjømatnæring et enda sterkere konkurransefortrinn, sier Ianssen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter