Foto: Leif Steinholt, Helgelands Blad

Havforskerne råder forvaltningen til å fortsatt beskytte torskegytefelt langs hele kysten mot torskeoppdrett og å vurdere restriksjoner mot flytting og levendelagring. Det kommer frem i en fagrapport som Fiskeridirektoratet har bestilt fra Havforskningsinstituttet, skriver nettavisen intrafish.

Å beskytte torskegytefelt og være restriktive med flytting og levandelagring, er særlig viktig i indre fjorder med små og sårbare kysttorskbestander, for å redusere risikoen for negativ påvirkning ifølge forskerne.

I rapporten peker forskerne på at en mangler kunnskap om effektene av genetisk påvirkning fra oppdrettstorsk til villtorsk. Forskerne mener risikoen er høyest hos svake bestander av kysttorsk. Risikoen for negativ påvirkning er også avhengig av hvor høyt presset fra oppdrett er, sammenlignet med størrelsen på lokale bestander, samt graden av ulikheter mellom oppdrettstorsken og villtorsken.

Les hele saken fra Intrafish her


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter