- Vi har stor tro på at HitecVision blir en god partner for å kunne videreutvikle Momek Group. Det er først og fremst HitecVisions klare mål om vekst og utvikling gjennom å tilføre kompetanse, nettverk og kapital, som gjør dette til en god løsning for oss», sier konsernsjef og medeier Wiggo Dalmo i ei pressemelding.
– Vi møter stadig tøffere konkurranse i et internasjonalt marked og kompleksiteten på våre tjenester øker. Dalmo trekker blant annet Subsea som et av de viktige satsningsområdene fremover. Videre understreker han behovet for å rekruttere mange dyktige ingeniører i tiden som kommer. At vi er solid finansiert, planlegger investeringer på mange hundre millioner og konkurrerer i et internasjonalt marked er våre kunders beste garanti for at Momek Group er et godt valg også i fremtiden. Dette gjelder ikke bare innenfor Olje & Gass, men for hele vår kundeportefølje, sier Dalmo.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter