Gaia Salmon AS vil satse på landbasert oppdrett på Galtneset. Men først må Træna kommune fylle ut et 20.000 kvadratmeter stort sjøområde. foto: Kari-Ann Dragland Stangen

Kari-Ann Dragland Stangen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Træna formannskap har sagt ja til at kommunen og Gaia Salmon inngår avtale om utbygging og leie av Galtneset industriområde.

Arbeidet om å etablere landbasert lakseoppdrett i Træna er ett skritt nærmere realisering. Det er klart etter at formannskapet vedtok å inngå avtale med Gaia Salmon AS om utbygging og leie av et industriområde på Galtneset på Husøy. Formannskapsedtaket understreker vel å merke at en avtale er avhengig av at Gaia Salmon AS har finansiert det planlagte anlegget sitt. Politikerne gjør det også klart at det må foretas ei juridisk kvalitetssikring av innhold og av kommunens muligheter og forpliktelser før avtalen blir signert. Når selskapet har finansiert anlegget vil det bli fremmet en egen, politisk sak knyttet til kommunens finansiering av arbeidet på Galtneset industriområde.

Førstkommende torsdag skal kommunestyret ta stilling til saka.

32.000 kvadratmeter

Planene om satsing på landbasert oppdrett på Husøy er ikke av helt ny dato. Alt i 2017 inngikk kommunen en intensjonsavtale med Gaia Salmon AS om utbygging av infrastruktur for anlegget. Avtalen, som ble oppgradert i desember 2019, sier blant annet at Gaia Salmon AS skal disponere et areal på Galtneset. Den tar for øvrig ikke stilling til om arealet skal selge eller leies ut.

Det er heller ikke avgjort hvor stort areal det er tale om, men ifølge saksutredninga kan det dreie seg om inntil 32.000 kvadratmeter. Av dette er rundt 20.000 kvadratmeter i sjø som ikke er utfylt.

Kommunen har imidlertid fått seks millioner kroner fra Nordland fylkeskommune som skal bruke til å fylle ut det aktuelle området. Det prosjektet er kostnadsberegnet til 17 millioner kroner og krever et kommunalt låneopptak på elleve millioner.

Har fått konsesjon

Fra før har Statsforvalteren i Nordland og Mattilsynet gitt klarsignal for landbasert oppdrett på Galtneset. Nordland fylkeskommune fulgte opp med konsesjon i høst. Siden har Gaia Salmon AS inngått en partnerskapsavtale med Eyvi AS og Total Betong om utvikling av det landbaserte matfiskanlegget.

Det skal ha en kapasitet på 7.200 tonn.

Om alt går etter planen, starter byggingen i første kvartal neste år. Dermed er det viktig å komme i gang med utfyllingen på industriområdet. Arbeidet innebærer uttak av 200.000 kubikkmeter masse fra Ytterhaksholmen, masse som i neste omgang skal flyttes til Galtneset. Prosjektet skal ifølge framdriftsplanen starte i høst og være ferdig innen utgangen av mai neste år.

600.000 i årlig leie

Torsdagens formannskapsvedtak var enstemmig. Gaia Salmons satsing gir spennende muligheter for ny næringsvirksomhet – uten at den ifølge saksutredningen innebærer vesentlig finansiell risiko for Træna kommune.

Det ligger for øvrig i kortene at selskapet som står bak utbyggingen, skal betale en årlig leie på i overkant av 600.000 kroner. Gaia Salmon ønsker imidlertid opsjon på kjøp etter fem år, og da til en pris på vel sju millioner kroner.

Havpuls har tidligere meldt at Gaia Salmon har fått med seg trænværingen Yngve Myhre og Brynjar Forbergskog på eiersiden.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter