Foto: Olje-og energidep.

I 25. konsesjonsrunde tilbyr Olje- og energidepartementet selskapene Norske Shell, Equinor, Idemitsu Petroleum Norge, INEOS E&P Norge, Lundin, OMV (Norge) og Vår Energi til sammen fire utvinningstillatelser, fordelt på én i Norskehavet og tre i Barentshavet.

Størstedelen av tilgjengelig areal er omfattet av TFO-rundene. Disse rundene omfatter areal i de mest kjente leteområdene og skjer årlig. Ettersom leteaktivitet har pågått i flere tiår, omfatter de mest kjente leteområdene nå størstedelen av Nordsjøen og Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør.

Som et supplement til TFO-rundene brukes nummererte konsesjonsrunder til å gjøre tilgjengelig areal i øvrig åpent og tilgjengelig areal. Kunnskapen om geologien i slike områder er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er typisk større enn i mer modne områder på sokkelen. 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter