Kart: Oljedirektoratet

Pressemelding

Wintershall Dea har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen på Bergknapp-funnet i Norskehavet. Samlete utvinnbare ressurser i oljefunnet er beregnet til mellom 40 millioner og 84 millioner fat oljeekvivalenter (boe). I tillegg ble det påvist mellom 13 og 56 millioner fat oljekvivalenter i Åreformasjonen.

Boreriggen Deepsea Aberdeen ble brukt til å gå inn i Bergknapp-brønnen og avgrense funnet som ble gjort våren 2020. I Garn- og Tilje-formasjonen ble funnet av olje bekreftet. I tillegg ble det påvist gass i Åre-formasjonen. De utvinnbare ressursene i Garn og Tilje er beregnet til mellom 40 og 84 millioner fat oljekvivalenter, mens Åre-formasjonen inneholder tilleggsressurser på mellom 13 og 56 millioner fat oljekvivalenter.

Bergknapp-funnet ligger rundt 200 kilometer nord for  Kristiansund og rundt åtte kilometer vest for det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet. Partnerskapet vil sette i gang arbeidet med å se på mulige utbyggingsløsninger av funnet.

– Vi er svært godt fornøyd med at avgrensningsbrønnen var en suksess og at vi dermed kan bekrefte et nytt funn på Haltenbanken i Norskehavet. Nå vil vi sammen med våre partnere jobbe mot investeringsbeslutning og utbygging av feltet. Disse nye utvinnbare ressursene bidrar til vekststrategien vår i Norge og styrker vår posisjon som langsiktig aktør på norsk sokkel, sier Hugo Dijkgraf, konserndirktør for teknologi (CTO) og ansvarlig for Wintershall Deas globale letevirksomhet.

Bergknapp er er den andre brønnen Wintershall Dea er operatør for i 2021, og den ble boret rett etter Dvalin Nord-funnet i PL211, også i Norskehavet.

– Bergknapp er et viktig funn som befester Wintershall Deas posisjon på Haltenbanken. Med feltene Maria og Dvalin, har selskapet allerede etablert seg som en sentral operatør i området. Bergknapp og Dvalin Nord forsterker denne posisjonen, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge. 

Wintershall Dea er operatør for PL836S Bergknapp med 40% andel. Spirit Energy Norway AS og DNO Norge AS er partnere, hver med 30% eierandel.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter