Bilde: Holandsvika næringsområde, skjermdump fra nettside Gen2Energy

Pressemelding

I avtalene som ble signert mandag 6.september er Gen2 Energy og Vefsn kommune enige om fremtidig kjøp og salg av to tomter i Vefsn kommune for produksjon og utskiping av grønt hydrogen i stor skala.

Partene er enige om at Gen2 Energy kan kjøpe næringsareal i Mosjøen for å bygge produksjonsanlegg for grønt hydrogen, samt få tilgang til kaianlegg for utskiping av grønt hydrogen til aktuelle markeder i Europa og Norge. Gen2 Energy vil bygge produksjonsanlegg som sikrer produksjon av grønt hydrogen i store volum og som leveres kundene i 40 fots kontainere.

 – Vi er veldig fornøyde med å ha valgt Mosjøen som lokasjon for storskala produksjon av grønt hydrogen. Mosjøen har en god blanding av billig fornybar energi, relevant arbeidskraft fra prosessindustri og gode utskipningsmuligheter sier Jonas Meyer, daglig leder i Gen2 Energy.

– Dette er en stor mulighet for oss. Vefsn har en betydelig industrihistorie bak seg med aluminiumsproduksjonen som den mest omfattende med et stort antall tilknyttede leverandørvirksomheter.  At det nå er store muligheter for etablering innenfor grønn industri, som hydrogenprodusenten Gen2 Energy representerer, gjør at industrisamfunnet Vefsn får ytterligere flere ben å stå på. Dette betyr nye fremtidsrettede arbeidsplasser og grunnlag for et styrket befolkningsgrunnlag, understreker ordføreren i Vefsn Berit Hundåla.

2 produksjonsanlegg

Avtalen gir Gen2 Energy mulighet til å bygge to produksjonsanlegg, ett på Nesbruket næringsområde (ca 25 mål) og ett i Holandsvika næringsområde ned Drevjaleira (ca 40 mål). Begge områdene må tilrettelegges for hydrogenproduksjon og dette arbeidet starter umiddelbart.  Gen2 Energy planlegger for produksjonsstart av grønt hydrogen første halvår 2024. Dette forutsetter at alle nødvendige godkjenninger er på plass.

En viktig del av avtalen er at Gen2 Energy får tilgang til kaianlegg som gjør det mulig å skipe ut store mengder grønt hydrogen lagret på kontainere. Helgeland Havn inngår som part i avtalen og partene er enige om å finne gode løsninger for kai på begge stedene.

Partene er enige om at det skal jobbes for å legge til rette for lokalt og regionalt bruk av grønt hydrogen.  En aktuell aktør er Alcoa i Mosjøen.

– Alcoa Mosjøen forventer innen kort tid å signere en intensjonsavtale med Gen2 Energy i forbindelse med at de etablerer seg i Mosjøen.  Partene ønsker å utrede potensialet for utvikling av løsninger for bl.a. logistikk, nettutnyttelse og kraft, bruk av hydrogen og oksygen som innsatsfaktorer og utviklingen av et større marked for bruk av grønt hydrogen lokalt, sier kommunikasjonsansvarlig Trym Vassvik i Alcoa.

– Hydrogen er forventet å være en sterk bidragsyter til ett null-utslipps samfunn, og vi i Gen2 Energy gleder oss til å jobbe videre mot lokalt konsum og eksport, sier Jonas Meyer i Gen2 Energy.

– Forhandlingene vært tillitsfulle og løsningsorienterte, sier ordfører Berit Hundåla og fortsetter, – Det gir et godt grunnlag for videre arbeid med å sikre etableringen. Vefsn kommune er vant til å forholde seg til industrien og jeg er trygg på at Gen2 Energy får en stødig og forutsigbar samarbeidspart med seg i arbeidet med etableringen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter