Foto: Salmonor

Pressemelding

Styret i NTS har besluttet å innlede strategisk dialog med Norway Royal Salmon (NRS) om en mulig sammenslåing av NRS og SalmoNor. NTS er største enkeltstående aksjonær i NRS og eneaksjonær i SalmoNor.  

SalmoNor er en helintegrert lakseoppdretter, med både egen smoltproduksjon og posisjon som majoritetseier i slakteri. Virksomheten er lokalisert i produksjonsområde 7 med hovedkontor Rørvik. SalmoNor estimerer et totalt slaktevolum i 2021 37.000 tonn laks.

- Kombinert vil NRS og SalmoNor få et potensielt slaktevolum på rundt 100.000 tonn i Norge og 24.000 tonn på Island gjennom Arctic Fish. Vi ser klare muligheter i en sammenslåing av SalmoNors operasjonelle praksis og NRS sine vekstmuligheter, uttaler styreleder Odd R. Øie i NTS ASA.

I pressemeldingen skriver NTS at «Ledelsen i begge selskapene ser et klart rasjonale for, og verdiskapende potensial i en sammenslåing av Salmonors operasjonelle praksis med NRS sine vekstmuligheter».

NTS og NRS vil offentliggjøre ytterligere detaljer rundt en potensiell transaksjonsstruktur og tidslinje når dette er klart, opplyses det i meldingen.

NRS-sjefen går på dagen

Konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA, Charles Høstlund, trekker seg fra stillingen som konsernsjef, melder selskapet som melder følgende:

– Ettersom selskapet går i gang med en strategisk dialog med NTS ASA angående mulig sammenslåing med SalmoNor, er Charles Høstlund og styret enige om at det er et naturlig tidspunkt for å bytte konsernsjef. Charles Høstlund vil fortsette som styremedlem i Arctic Fish (Island) og tilknyttede oppdrettsselskaper i Norge. Han vil i en overgangsperiode forbli tilgjengelig for styret og ledergruppen i NRS. Høstlund har ledet selskapet i syv år.

Klaus Hatlebrekke, for tiden konserndirektør forretningsutvikling, trer inn som midlertidig konsernsjef.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter