Statoil har valgt å flytte til Harstad sentrum. Etter å ha brukt et halvt år på å vurdere forskjellige byggeprosjekter, har Statoil valgt å inngå avtale med Harstad Skipsindustri. Det betyr at Statoil flytter inn i nye lokaler rett i utkanten av Harstad sentrum i 2017.

Ny æra

- Det å få 600 arbeidsplasser så nær sentrum vil skape stor aktivitet for hele området og dette vil bli en ny æra for sentrum, har daglig leder i Harstad Skipsindustri, Ola Karlsen sagt tidligere.

Området er også så stort at framtidige utvidelser ikke vil være noe problem.

Det vil være mulig å ha gang- og sykkelvei fra tomten til sentrum. Det er også gode muligheter for å legge best mulig til rette for Stien langs sjøen. Hele verftsområdet er på 85 mål.

Les hele saken på ht.no og se video på nybygget.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter