Foto: Kristiansund kommune

Oljeselskapet VNG Norge AS, har gjort et vesentlig funn av olje og gass sørvest for Njord feltsenter utenfor Nord-Trøndelag.

– Det ble påtruffet en 226 meter netto petroleumskolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav 135 meter er fylt med olje.

Reservoarkvaliteten er god, melder Oljedirektoratet, som også oppyser om gode resultater fra gjennomført produksjonstest.

Nesten en Goliat

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 21 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Hvis de øverste anslagene slår til, kan funnet vise seg å inneholde hele 132 millioner fat dersom de øverste anslagene slår til. For å sammenligne størrelsen, er Enis Goliat på omkring 174 millioner fat.

Ifølge Dagens Næringsliv vil funnet stå sentralt i vurderingene som gjøres i Statoil med hensyn til hva man skal gjøre med plattformen på Njord-feltet, som for tiden er stengt av tekniske årsaker. En av de aktuelle vurderingene er å bygge en helt ny flyter på feltet, som vil kunne produsere de rundt 3-400 millioner fat som er påvist gjennom leting i nærområdet.

VNG Norge er operatør i lisens PL 586 med en andel på 30 %. Partnere er Spike Exploration (30 %), Faroe Petroleum Norge (25 %) og Rocksource Exploration Norway (15 %).


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter