Foto: Aker Carbon Capture

Elkem og Aker Carbon Capture blir først i verden med å teste ut karbonfangst fra smelteovner i prosessindustrien. Prosjektet fikk tidligere i uken støtte fra Gassnova, melder Finansavisen.

Aker Carbon Capture skal levere sitt mobile testanlegg for karbonfangst på avgasser fra ferrosilisiumproduksjonen til Elkem i Rana.

- Resultatene fra pilottestingen i Rana vil avgjøre om det blir aktuelt med lignende tester andre steder. Noe av utfordringen er at alle avgasser fra industrien er forskjellige, så vi må teste og tilpasse til hvert enkelt verk, sier teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe til avisen.

Gassnova, gjennom CLIMIT-programmet, vil bidra med 13,8 millioner kroner til prosjektet som har en totalkostnad på nesten 24 millioner kroner.

I tillegg til Elkem Rana skal også utslipp fra SMA Mineral etter hvert gå inn i renseanlegget.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter