Markoppneset i Hammerfest kommune hvor det planlegges produksjon av ren ammoniakk. Illustrasjon: Horisont Energi AS

Pressemelding

ASCO Norge har signert rammeavtale med Horisont Energi AS med en varighet på 4 år med mulighet for forlengelser. 

Logistikk- og forsyningsselskapet ASCO Norge med 26 års fartstid innen sitt fagområde, er valgt som leverandør av logistikk- og forsyningstjenester knyttet til Horisont Energis banebrytende arbeid innen produksjon av ren energi og karbontransport og lagring.

Horisont Energi er et innovativt selskap innen ren energi og karbonlagringsteknologi med fokus på ren ammoniakk og karbonlagring for industrien. Selskapet skal bygge Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalt «ren» ammoniakk fra naturgass og fornybar energi, som innebærer at CO2 fanges under produksjonsprosessen og lagres permanent i sandsteinsreservoar. Reservoaret, kalt Polaris, ligger under havbunnen utenfor kysten av Finnmark. Det forventes en investeringsbeslutning for Barents Blue-prosjektet rundt årsskiftet 2022-23.

Ammoniakk har en rekke industrielle bruksområder, blant annet i gjødselproduksjon, og er i dag verdens andre største industrigass, med en etablert infrastruktur for skipsfrakt av produktet over hele kloden. I fremtiden ventes det at ammoniakk også vil bli brukt som klimanøytralt drivstoff særlig innenfor maritim næring og til klimanøytral kraftproduksjon. 

- Gjennom Barents Blue prosjektet er Horisont Energi og prosjektpartnere i ferd med å skape en ny global produksjonsregion for ren ammoniakk på nivå med de største ammoniakkproduksjonsregionene i verden. Ammoniakk er en av verdens viktigste industrigasser, og ren ammoniakk vil derfor spille en viktig rolle i det grønne skiftet og i lavkarbonsamfunnet, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

ASCO har bistått Horisont Energi i prosessen med valg av tomt for landanlegget og har vært en verdifull støttespiller i Finnmark. Dette har vært et viktig bidrag i arbeidet som har ledet frem til Markoppneset i Hammerfest kommune som foretrukket tomt for selskapets planlagte anlegg for produksjon av ren ammoniakk.

- Dette er en meget viktig kontrakt for oss. Den bekrefter at ASCO fokuserer på bærekraftige løsninger og viser at vi ønsker å bidra positivt til det grønne skiftet med optimale logistikkløsninger, sier Runar Hatletvedt, administrerende direktør i ASCO Norge AS.

ASCOs rolle videre blir å levere logistikk -og forsyningstjenester innenfor marinetjenester, base- og kai tjenester, materialforvaltning og kontroll, transport og fortolling, avfallshåndtering, levering av lastebærere og tilhørende utstyr, samt øvrige logistikkrelaterte tjenester. 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter