Foto: Nordlaks

Pressemelding

Byggingen av brønnbåter er i rivende utvikling og med ny teknologi er Norge helt i front. Fartøyet MS Harald Martin er den andre hybride brønnbåten som leveres til havbrukskonsernet Nordlaks i år. Statlig finansiering fra Eksfin er med på å drive flåtefornyelsen innen norsk oppdrettsnæring.

Enklere å investere når staten og bankene samarbeider

– Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. Det gir oss nødvendig kapasitet for transport, men også for miljøvennlig fjerning av lakselus og økt biosikkerhet. Båtene er både et stort fremskritt og en stor investering for Nordlaks. Ordningen fra Eksfin gir oss forutsigbarheten og betingelsene som gjør store industrielle løft som dette enklere å gjennomføre, sier finansdirektør i Nordlaks, Roger Mosand.

MS Harald Martin har 20 prosent lavere klimagassutslipp enn konvensjonelle brønnbåter. Fartøyet er utstyrt med dynamisk posisjonering (DP) tilpasset arbeid på Nordlaks’ havfarm Jostein Albert – som også har fått finansiell drahjelp av Eksfin.

– Norge trenger store teknologiske og finansielle løft i eksportnæringene våre—ikke minst i havbruksnæringen og i maritim næring. Da må bransjen, bankene og staten jobbe på lag. Jeg har stor tro hva denne typen privat-offentlig finansiering kan utrette for oppdrettsnæringen fremover, sier Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker.

For å kunne investere i de to hybride brønnbåtene har Nordlaks lånt 300 millioner kroner av Eksfin, med garantier fra SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge.

– Havbruksnæringen er sentral for landsdelen vår og brønnbåtene en viktig del av Nordlaks’ verdikjede. Vi ser på Nordlaks som en bidragsyter til økt eksport, men deres virksomhet skaper også arbeidsplasser som fører til en positiv utvikling i våre lokalsamfunn. Nordlaks er et solid konsern som har lang erfaring med brønnbåtdrift, og vi bidrar med finansiering fordi vi har stor tro på bedriften og ønsker å prioritere prosjekter som bidrar til reduserte klimagassutslipp, forteller Trine Gansmoe i SpareBank 1 Nord-Norge. 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter