Her ruller CargoNet sitt tok fra Narvik inn på terminalen i Padborg. Foto: Nor-log

Attraktiviteten til bærekraftig godstransport øker. Sjåførmangel og økte kostnader for veitransporten øker attraktiviteten for gods på bane ytterligere – også for sjømateksporten og den internasjonale transporten.

CargoNet utvikler i samarbeid med aktørene i sjømatnæringen og transportbransjen et direkte togtilbud fra Nord-Norge til Padborg helt sør i Danmark. Dette sikrer fersk norsk sjømat raskest mulig tilgang til det Europeiske markedet samtidig som transporten øker trafikksikkerheten på veiene og bidrar til reduserte CO2-utslipp.

I Padborg vil toget fylles opp med importvarer som også krever temperaturkontroll. Returen til Norge går til Oslo med disse importvarene, hvor det der fylles med dagligvarer og annet gods til Nord-Norge for en ny rundtur. 

Vi opplever at dette produktet som vi kaller ARE Seafood oppfyller kriteriene for en rask fremføring av godset samtidig som det gir effektiv ressursutnyttelse og med togfremføring minst mulig fotavtrykk. Når dette i tillegg bidrar til økt trafikksikkerhet, styrker norsk eksport og gjør import av varer til Norge mer grønn så mener vi at vi kan tilby markedet en enklere og mer fremtidsrettet transportløsning enn alternativene, sier Carl Fredrik Karlsen i CargoNet

Opptil 5 avganger 

Planen er tre ukentlige avganger med fersk fisk fra Narvik i løpet av 2022, og deretter øke til fem avganger per uke i takt med etterspørselen og veksten i norsk sjømateksport. 

- Dette er noe vi har jobbet med lenge og som bransjen har snakket om i årevis. Vi opplever og tror sterkt på at tiden er moden for et slikt fremskritt godt hjulpet av sjåførmangel og et stadig sterkere fokus og krav fra myndigheter og forbrukere i forhold til bærekraftige transportløsninger. 

Ett fullastet sjømat-tog har plass til om lag 700 tonn sjømat. Et tog med daglige avganger fjerner over 10 000 trailerturer og reduserer Co2 utslipp med over 20 000 tonn i året.

Første skritt er å gjennomføre en testtransport. Dette toget, som ble fullbooket på kort tid går fra Narvik sent fredags kveld 3. desember og ankommer Padborg ved lunsjtider søndag 5. desember.

Vi ønsker med testtransporten å få erfaringer og vise hvordan dette fungerer i praksis, gjennom å teste det operasjonelle samarbeidet med de involverte jernbaneaktørene og kundene i alle de tre skandinaviske landene. I tillegg til å styrke godstransporten i Norge må vi også lykkes med å øke den internasjonale transporten til og fra Norge på bane som en del av det grønne skiftet i transportsektoren. Vi håper og tror at sjømatnæringen og transportbransjen vil være med å gi grunnlaget for denne satsingen og at man fra myndighetenes side sikrer god tilgang til infrastruktur til denne typen fremtidsrettede transportløsninger over landegrensene, sier Karlsen

- De som har transportbehov for sjømat fra Nord-Norge har nok merket kapasitetsutfordringene på kroppen den siste tiden. Vi ser at volumene vokser og transporttilbudet oppleves som en begrensning. Videre blir terminalkapasiteten på Østlandet sprengt som følge av økte volumer og transportløsninger som primært baserer seg på Alnabru som HUB for videretransport, sier Eirik Flo, Director of Logistics fra Coast Seafood.

Bidrag til det grønne skiftet

- Vi har lenge ønsket oss en togløsning med god frekvens og strategiske stoppesteder lenger syd enn Oslo som er konkurransedyktig på pris og ledetider. Denne nye løsningen til Padborg treffer disse kriteriene hvilket er en forutsetning dersom vi skal lykkes med å overføre gods fra vei til bane og bidra i det grønne skiftet. For oss er dette derfor en meget god nyhet. Vi var tidlig ute og tinget kapasitet så fort løsningen ble kjent og er spent på første tur, avslutter Flo. 

Nor-log Thermo samarbeider aktivt med CargoNet for å tilby konkurransedyktige transportløsninger med fokus på miljø og bærekraft. 

- Når vi går inn i nye samarbeidsprosjekter er fokuset å finne gode løsninger for våre kunder som skaper en merverdi. På grunnlag av manglende transportkapasitet i Nord-Norge har behovet blitt stort for å finne nye løsninger. Med det nye toget fra Nord-Norge til Padborg har vi en velfungerende transport som reduserer transportens tid og tilfører mer kapasitet i området. Ved å benytte tog vil vi redusere antall vogntog på vei, miljøavtrykk og gi våre kunder god konkurransekraft, sier Silje Steffensen, Salgs- og markedssjef i Nor-Log Thermo AS.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter