Eilif Trælnes er leder av Helgelandsrådet. Foto: Jøran Horn, Brønnøysunds Avis

Pressemelding

Oljeselskapene CococoPhillips og Wintershall sin manglende vilje til å benytte basene og leverandør-industrien på Helgeland.

Oljeselskapene CococoPhillips og Wintershall har begge gjort store funn av olje og gass utenfor Helgelandskysten i den senere tid, hvor Wintershall sitt funn vest av Vega er årets største funn på norsk sokkel.

Men ingen av disse to aktørene ønsker å benytte helikopterbasen i Brønnøysund eller forsynings- og servicebasen i Sandnessjøen til sine operasjoner.

Helgelandsrådet setter stor pris på fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland, sin klare tale i forbindelse med selskapenes manglende vilje til å bruke basene på Helgeland.

Når ConocoPhilips også utaler at den viktigste faktoren for valget er knyttet til kostnader relatert til helikoptertransport og hotellkapasitet uten å kunne dokumentere dette, stiller Helgelandsrådet seg undrende til selskapenes valg av baser.

Helgelandsrådet ser videre frem til å se resultatene fra fylkesrådet sin undersøkelse av aktørene på sokkelen sin bruk av basene på Helgeland. Tilbakemeldingene fra operatører som har benyttet basene på Helgeland tidligere har alltid vært gode, dette både med hensyn til pris, kvalitet, servicenivå og HMS.

Helgelandsrådet håper fylkeskommunens undersøkelse også går inn på de nevnte elementer som kostnadsbildet på helikoptertransport og hotellkapasitet, da dette virker mer som vikarierende argumenter for å skjule en manglende vilje til å benytte basene og leverandørindustrien på Helgeland.

I dialog med Nordland fylkeskommune og leverandørindustrien i nord vil Helgelandsrådet ta denne saken videre med regjeringen slik at ambisjonen i Hurdalsplattformen om å;

«Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapningen blir igjen lokalt, og arbeide for ringvirkninger på land. Dette er særlig viktig i nord.», blir en virkelighet.

Helgelandsrådet

Eilif K. Trælnes

Leder

  


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter