Foto: Øyvind Hagen, Equinor

Norsk olje og gass tror på en nedgang i investeringene på norsk sokkel i 2022, men venter en økning fram til 2026.

De samlede investeringene for 2022 anslås til 174 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 6 prosent fra 2021 til 2022 målt i faste priser, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

- Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme. Fra 2022 til 2025 venter vi en moderat stigning i investeringsnivået på norsk sokkel, sier sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass.

Hun mener at tiltakspakken for oljenæringen som Stortinget vedtok i 2020, viser sine resultater nå.

– Investeringsanslaget for 2022 indikerer omtrent samme investeringsnivå for 2022 som vi forventet før pandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten, sier Bakken.

Fra 2022 til 2025 tror Norsk olje og gass at investeringene vil stige fra 174 milliarder kroner til 192 milliarder kroner.

– Analysen viser at næringen har tro på framtiden, og at oljenæringen også i framover vil spille en viktig rolle for norsk verdiskaping. Vi ser at prosjekter også blir tatt ut av selskapenes investeringsplaner. Selskapene prioriterer hardt, evaluerer porteføljene kontinuerlig og legger gjennomgående høye avkastningskrav til grunn for sine prosjekter, sier Bakken.

  


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter