Illustrasjon: Asle Haugland / Equinor ASA

Pressemelding

Etter ønske fra Lundin Energy har Equinor og Lundin Energy inngått en avtale om å videreføre Equinors operatørskap til også å gjelde driftsfasen av Wisting-feltet i Barentshavet til Equinor.

Equinor har hatt operatøransvaret for utbyggingsfasen for Wisting siden 1. desember 2019. Avtalen med Lundin Energy vil innebære at Equinor viderefører operatørskapet på Wisting inn i driftsfasen ved en investeringsbeslutning for prosjektet.

- Vi er klar til å fortsette operatørskapet i driftsfasen av Wisting-feltet etter ønske fra Lundin Energy. Vi skal i tett samarbeid med våre partnere i lisensen sørge for sikker og effektiv drift av Wisting-feltet, sier Kristin Westvik, områdedirektør for Utforsking og produksjon Nord i Equinor.

- Denne avtalen styrker ytterligere samarbeidet mellom Equinor og Lundin Energy, og styrker videre samarbeid innen leting og drift i et nytt kjerneområde i Barentshavet, sier Charlotte Berge, direktør for feltutvikling i Lundin Energy Norway.

Partnerskapet i Wisting fortsetter å modne prosjektet mot en planlagt investeringsbeslutning på slutten av 2022. Planen er å ha en konsekvensutredning ferdig i løpet av første kvartal 2022.

Samarbeidsavtalen mellom Equinor og Lundin Energy omfatter også leteaktivitet i områdene nær Wisting-feltet. Avtalen innebærer at Lundin Energy vil ta over operatørskapet i letefasen for lisensene PL1133 og PL 1134, som ble tildelt i 25. konsesjonsrunde, samt i søknad om en tilleggslisens i området i årets TFO-runde. Operatørskapet for lisensene vil blir planlagt tilbakeført til Equinor i en eventuell prosjektutviklingsfase.

Eierandelene i disse lisensene skal harmonisertes mellom selskapene for å tilstrebe lik eierandels-struktur som i Wisting-lisensen. Det innebærer at Lundin Energy overtar 15 % eierandeler fra Equinor i P1L133 og 5 % eierandeler i PL1134 fra 1. januar 2022.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter