Foto: Statoil

Resultatet før skatt etter første kvartal ble 52.200 millioner kroner, sammenlignet med 32.200 millioner kroner året før.

Resultatet etter skatt ble 23.700 millioner kroner i 1. kvartal 2014, mot 6.400 millioner kroner i samme periode året før.

Statoils driftsresultat løfter seg over ti milliarder kroner i første kvartal mot tilsvarende periode.

 Varsler nye tiltak for å få ned kostnadsbasen.

-  For å møte bransjens utfordringer knyttet til kostnader og kapitalintensitet, har vi satt i gang nye tiltak dette kvartalet for ytterligere å styrke effektiviteten og konkurranseevnen. Samtidig har vi nådd viktige milepæler i den pågående prosessen for å redusere kostnadsbasen. Vi er i rute i forhold til å oppnå planlagt vekst, sier Lund til Dagens Næringsliv.

Noe lavere produksjon

Statoil leverte en produksjon på 1,978 millioner fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, en nedgang på en prosent sammenlignet med første kvartal 2013. Samtidig var letekostnadene på 4,7 milliarder kroner, en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Opprettholder investeringsplan

Statoil anslår driftsinvesteringene på rundt 20 milliarder dollar for 2014, samtidig som at selskapet vil fortsette å utvikle den eksisterende porteføljen. Rundt 50 brønner er planlagt boret i løpet av året, med samlede letekostnader på omkring 3,5 milliarder dollar før signaturbonuser, ifølge kvartalsrapporten.

Selskapet gjentar en forventning om en årlig vekstrate på tre prosent for perioden 2013-2016 som skal komme fra organisk vekst fra nye prosjekter, fra på et 2013-nivå rebasert for virksomhetssalg og justering av produksjon fra olje- og gasseiendeler.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter