Grytåga Settefisk i Halsfjorden er heleid av KapNord Fond, som også er største eier i LetSea. Foto: Morten Hofstad

Pressemelding

Norway Royal Salmon AS satser 250 millioner på storsmolt fra Fishbase Group AS og Grytåga Settefisk AS

Norway Royal Salmon har inngått en avtale om kjøp av storsmolt fra Fishbase Group AS, og settefisk fra Grytåga settefisk AS.

Avtalene er på 3 år og har en verdi på 250 millioner kroner. 

Avtalen vil sikre Norway Royal Salmon tilgang på ønsket mengde stor smolt perioden. Forskning viser at det er særdeles lønnsomt med storsmolt ettersom man reduserer produksjonstid i sjø, får lavere dødelighet og reduserer luseproblemene.

For Grytåga Settefisk og Fishbase Group er avtalen viktig for å sikre et godt grunnlag for å sikre drift og mulighet for videre ekspensjon, spesielt i «storsmoltsegmentet».

 - Vi setter stor pris på at et av Norges største havbruksselskap velger å benytte oss til en slik vesentlig del av deres produksjon, det gir oss en bekreftelse på at vårt fokus mot større settefisk er fremtiden for norsk lakseoppdrett, meddeler CEO i Fishbase Group AS, Henry M. Thomassen.

Litt om selskapene.

Fishbase Group AS er i sterk vekst innen produksjon av stor settefisk laks og settefisk av torsk. I dag produseres det stor settefisk av laks opp mot 1000 gram på Dønna på Helgeland. Selskapet er i Selskapet har en produksjonstillatelse på land på 2 000 tonn som nå er søkt utvidet til 10 000 tonn. Eierne av selskapet er Kapnord AS 49,45%, Green Farming AS 31,58%, Ecomarin AS 13,85% og Tanik AS 5,12%.

Grytåga Settefisk AS er lokalisert i Vefsn kommune på Helgeland og produserer vel 7 millioner settefisk av laks årlig. Anlegget er i gang med et større prosjekt for å utvide kapasiteten av større settefisk. Eies 100% av Kapnord AS.

Norway Royal Salmon AS er et oppdrettsselskap som er notert på Oslos børs, og har aktiviteter i Finnmark, Troms og Sør-Norge. NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slaktevirksomhet og salgs- og markedsarbeid. 

  


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter