Foto: Pronofa AS

Pressemelding

Alternativ proteinprodusent, Pronofa ASA i Fredrikstad, henter inn 150 millioner kroner i egenkapital og gjør samtidig Reitan Kapital AS og SinkabergHansen til eiere i utviklingen av fremtidens næringsingredienser til fôr- og matindustrien.

Pronofa utvikler nye alternative proteiner til fôr- og matindustrien fra lokale bærekraftige kilder for å møte den økte etterspørselen etter proteiner og andre næringsstoffer. Pronofa er en spin-off fra Denofa AS, Norges største produsent av vegetabilske proteiner og oljer til fôr- og matindustrien. 

Pronofa skal bli Norges største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon og dessuten med applikasjoner innen proteintilskudd til mat, kitin og gjødsel. Pronofa planlegger produksjon i industriell skala i løpet av 2023. 

Selskapet har allerede kjøpt opp insektprodusentene Flying Feed og Ecoprot (Meløy), som i lang tid har forsket på og utviklet høyproteinprodukter fra Sort Soldatflue. Fra kompost og bioavfall kan Pronofa produsere et høyverdiprodukt som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Insektproduksjonen globalt øker og er i ferd med å skyte i været. 

I tillegg til insektproduksjon, tester Pronofa tunikater (små proteinrike bløtdyr som dyrkes i havplantasjer) og andre marine proteinkilder. Målet er en bred proteinportefølje.

Selskapet har gjennomført en ny egenkapital-emisjon på 150 millioner kroner som skal benyttes til videre utvikling av selskapet. I denne siste kapitalinnhentingen gikk Reitan Kapital inn med 42 millioner kroner og eier dermed 10 prosent av selskapet. Denofa AS (31 prosent) og Canica (10 prosent) valgte å opprettholde sin eierandel ved å delta med henholdsvis 46,5 millioner og 15 millioner kroner i denne emisjonen. I tillegg har selskapet fått med seg SinkabergHansen AS og flere av selskapene til Grieg-familien som nye investorer i denne emisjonen. 

Globalt er matindustrien ansvarlig for rundt 1/3 av verdens klimagassutslipp, og bærekraftige proteiner til dyrefôr er ett av virkemidlene som kan bidra til å kutte utslippene. Magnus Reitan, administrerende direktør i Reitan Kapital, sier dette er en viktig grunn til at selskapet velger å gå inn på eiersiden i Pronofa.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter