Foto: Vår Energi

Pressemelding

Vår Energi AS, et av de største uavhengige oppstrøms olje- og gasselskapene på norsk kontinentalsokkel, kunngjør i dag sin intensjon om å lansere et offentlig tilbud av aksjer og søke om notering på Oslo Børs.

Med mer enn 50 år med suksessfull operasjon på norsk sokkel har Vår Energi etablert en robust og diversifisert portefølje inkludert en betydelig gassproduksjon. Netto gjennomsnittlig produksjon for tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter per dag, med en gassandel på 37 %, noe som gjør Vår Energi til den nest største eksportøren av naturgass fra norsk sokkel. Netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde 1.144 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september 2021.

Selskapet har en unik hub-strategi, verdensledende ferdigheter innen leting samt sterke utsikter for organisk produksjonsvekst med mål om en nettoproduksjon på 350.000 fat oljeekvivalenter innen utgangen av 2025. Dette støttes av en sterk balanse («Investment Grade») og fokus på aksjonæravkastning.

Selskapets nåværende aksjonærer, Eni SpA, gjennom Eni International BV (“Eni”) og Hitec Vision, gjennom Point Resources Holding AS (“Hitec Vision”), vurderer børsnoteringen som et viktig steg i selskapets utvikling. Børsnoteringen vil gi tilgang til det norske og det internasjonale kapitalmarkedet, gi selskapet mulighet til å utvide sin eierstruktur og skape en sterk langsiktig aksjonærbase, herunder engasjement fra de ansatte.

De selgende aksjonærene har til hensikt å forbli aktive og engasjerte eiere etter børsnoteringen, der Eni har til hensikt å beholde en majoritetsandel og videreføre bokføring etter egenkapitalmetoden. Selgende aksjonærer har til hensikt å styrke Vår Energis posisjon som en ledende aktør på norsk sokkel.

Om Vår energi

Vår Energi er en uavhengig olje- og gassprodusent som driver lete-, utbyggings- og produksjonsvirksomhet utelukkende på norsk kontinentalsokkel. Selskapet ble grunnlagt i 2018 gjennom sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources, som bygger på en historie av over 50 år med vellykket drift og leteaktivitet på norsk sokkel.

Vår Energi sin portefølje består av en diversifisert blanding av produksjons-, utbyggings- og leteandeler i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selskapet er et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Norge, målt etter både produksjon og reserver. Per 31. desember 2021 hadde selskapet eierandeler i 36 produserende felt, hvorav fire som operatør og 32 operert av partnere. Vår Energi hadde 943 ansatte per 31. desember 2021.

  


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter