Storvikneset ligger ved Handstein på nordvestsida av Handnesøya, omtrent midt mellom Nordbotnet (Tomma Laks) og Varpet (Nova Sea).

Mariann Vatne Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nova Sea og Tomma Laks er svært kritisk til en søknad fra Mowi om å etablere en ny lakselokalitet nord for Handnesøya i Nesna. Det samme er fiskere og beboere i området.

Mowi har søkt Nordland fylkeskommune om å få etablere lokaliteten Storvikneset på nordvestsida av Handnesøya, og politikerne i Nesna formannskap får den på bordet 26. januar.

Vedlagt ligger fire negative uttalelser.

Redd for sykdom og lus

Nova Sea og Tomma Laks mener lokaliteten ligger for nær to av deres anlegg – Varpet og Nordbotnet – og dermed kan utgjøre en trussel med tanke på smitterisiko. 

Fra Nordbotnet, øst for Tomma, er det cirka 10 km til Varpet i nordøst, og omtrent midt mellom disse ligger Storvikneset. Ifølge Nova Sea er det sterk nordgående vannstrøm fra Nordbotnet, noe som fører til en viss kontakt mellom lokalitetene i dag. Med et nytt anlegg i midten, vil smitterisiko øke ytterligere, mener selskapene.

«Nova Sea og Tomma Laks er bekymret for at etableringen vil føre til betydelig økt risiko for spredning av virussykdommer og lakselus, samt at konsekvensene ved sykdomsutbrudd og lakselusinfeksjon vil bli betydelig større for den allerede etablerte drifts- og lokalitetsstrukturen», skriver Nova Sea i deres uttalelse.

Selskapet skriver at de ikke kan akseptere etableringa, og mener også den ligger for nær Sila- og Flostrandvassdraget, med mulige negative virkninger for vill laksefisk der.

Protest fra fiskere

Nordland Fylkes Fiskarlag uttaler seg også negativt om søknaden.

«Den søkte lokaliteten overlapper i stor grad med kartlagte fiskeriinteresser, fiskeplass for passive redskap etter sei, lange og uer og beiteområde for torsk, sei og sild», skriver fylkesfiskarlaget.

Ifølge uttalelsen bekrefter Lurøy og Træna Fiskarlag at det omsøkte området og området rundt brukes til diverse fiske året rundt.

Det ligger også rekefelt i nærheten, både i vest og nordøst, ifølge fiskarlaget.

«Fiskerne er avhengig av gode fiskeplasser for å utøve sitt virke og har allerede opplevd å miste en rekke fiskeplasser de seinere årene», skriver de.

Lokalbefolkning

Et par negative uttalelser har også kommet fra lokalbefolkning, som både er opptatt av miljø, fiske og friluftsområder. Ifølge en av uttalelsene vil anlegget bli liggende ved den eneste badestranda på øya, som ofte er brukt av folk på tur.

Ifølge saksframlegget til Nesna formannskap er det åpnet for akvakultur i dette området i arealplanen (Kystplan Helgeland). I innstillinga fra administrasjonen ber kommunen fylket om å gjøre ei samlet vurdering av merknader og uttalelser i forhold til planbestemmelsene for arealformålet.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter