Foto: Einar Aslaksen/Equinor.

Vedvarende begrensninger som følge av Covid-19 og operative restriksjoner gjør at tidspunkt for oppstart av anlegget skyves fra 31. mars 2022 til 17. mai 2022, melder Equinor.

Foregående estimat for oppstartsdato var forbundet med usikkerhet særlig knyttet til utviklingen av Covid 19-pandemien.

– Vi jobber systematisk for å levere på planen vi etablerte, men utfordringer knyttet til pandemi-restriksjoner gjør at vi trenger mer tid for å klargjøre anlegget for sikker og stabil drift gitt situasjonen, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Norge.

Et stort prosjekt
Et omfattende utbedringsarbeid er gjennomført etter brannen som oppsto i september 2020. Over 22.000 komponenter er sjekket, 180 kilometer med elektriske kabler er byttet ut og daglig har rundt 1.000 mennesker jobbet for å få anlegget tilbake i drift.

Det er gjennomført reparasjoner av avansert utstyr og kompressorer. I tillegg er det gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold. For å begrense smitte på anlegget har det vært gjennomført omfattende smittevernstiltak og strenge avstandsregler underveis.

– Den siste smittebølgen kombinert med smittevernstiltak og trange arbeidsområder gjør gjennomføringen mer krevende. Tidvis har halve arbeidslag vært i karantene og isolasjon, sier Thor Johan Haave, fabrikksjef på Hammerfest LNG.

– Utbedringsarbeidet nærmer seg ferdigstillelse og vi gjør det vi kan for å komme i mål. Vi er glade for det gode samarbeidet vi har med Hammerfest kommune, tillitsvalgte, vernetjeneste og leverandører. Nå handler det om å stå løpet ut sammen, sier Haave.

  

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter