Foto: NTS

Redaksjonen

De største aksjonærene i NTS bød 105 kroner pr. aksje for lakseselskapet. Nå trekkes budet som følge av at Mowi har slengt seg med i kampen.

Noen av de største aksjonærene i NTS, deriblant Terboli Invest (tidligere Vite Invest), Nils Williksen, Haspro og Rodo Invest, kom 17. januar med tilbudet, men hadde enkelte betingelser.

I en børsmelding som kom 31. januar står det følgende: 

«Det vises til børsmelding datert 17. januar 2022, som presisert ved børsmelding 21. januar 2022, hvor det ble annonsert at et selskap eiet av aksjonærer i NTS ASA ("NTS" eller "Selskapet") skulle fremsette et frivillig kontanttilbud ("Tilbudet") om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS for NOK 105,- per aksje ("Tilbudsprisen"). 

Mowi ASA annonserte ved børsmelding 24. januar 2022 at de har til hensikt å lansere et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS på NOK 110 per aksje. 

Tilbudet annonsert den 17. januar 2022 var betinget av at det ikke skal ha vært annonsert et konkurrerende tilbud med høyere tilbudspris enn Tilbudsprisen. 

Etter Mowis annonserte tilbud den 24. januar 2022 er denne betingelsen ikke lenger oppfylt, og det er derfor besluttet at dette Tilbudet ikke vil bli fremmet". 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter