Investeringene knyttet til utbyggingen av Kristin Sør er på om lag 6,5 milliarder kroner. Prosjektet har planlagt oppstart i 2024. Foto: Equinor


Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for første fase av Kristin Sør-prosjektet på Haltenbanken i Norskehavet.

- Kristin Sør-prosjektet er et godt eksempel på god ressursforvaltning. Her skaper selskapene store verdier til felleskapet når de utnytter og forlenger levetiden for eksisterende infrastruktur, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Prosjektet er første steg i å utvikle ressursene sør for Kristin-feltet, der det er flere funn og prospekter. Utbyggingen omfatter to strukturer, Kristin Q-segmentet i Kristin-feltet og Lavransfeltet øst for Kristin-feltet. Kristin Q skal bygges ut fra en eksisterende havbunnsramme på feltet, mens en ny havbunnsramme skal bygges på Lavransfeltet. Produksjonen fra prosjektet vil transporteres i rør til Kristin-plattformen for prosessering.

- Kristin Sør-prosjektet gir store verdier for fellesskapet og skaper flere arbeidsplasser. Dette er gode nyheter for norske bedrifter og i det norske samfunnet for øvrig. Denne utbyggingen er også viktig for den videre utviklingen av petroleumssressursene på denne delen av Haltenbanken, fortsetter Persen.

Starter etter planen opp i 2024

Planlagt produksjonsoppstart for Kristin Sør-prosjektet er i 2024. Forventet produksjonsperiode er 11 år. De forventede utvinnbare reservene er av operatøren oppgitt til om lag 58 millioner fat oljeekvivalenter til sammen. Gassen vil bli eksportert gjennom rørsystemet til markedet i Europa. Oljen vil bli fraktet til markedet på skip via lagerskipet Åsgard C.

Investeringene knyttet til utbyggingen er på om lag 6,5 milliarder kroner. Prosjektet har planlagt oppstart i 2024.

Det er et større ressurspotensial i området som rettighetshaverne vil utnytte gjennom fremtidige faser for Kristin Sør-utbyggingen. Fremtidige faser vil gå gjennom en egen myndighetsbehandling.

Store summer til fellesskapet

Utbyggingen gir store ringvirkninger i leverandørindustrien på fastlandet og vil gi betydelige inntekter til fellesskapet i produksjonsperioden. Operatør Equinor anslår at rundt 60 prosent av investeringene i utbyggingsfasen vil gå til anskaffelser i Norge. Anslaget er at det vil skape nærmere 3 950 årsverk i utbyggingsfasen og 56 årsverk i driftsfasen.

Rettighetshavere er Equinor Energy AS (54,82 pst.), Petoro AS (22,52 pst.), Vår Energi AS (16,66 pst.) og TotalEnergies EP Norge AS (6 pst.).

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter