Maiken Bjørkan har fått EU-milllioner til Helgeland. Foto: Allan Berg

Pressemelding

Maiken Bjørkan og Nordlandsforskning blir koordinator for et av de største prosjektene i instituttets historie.

Med en ramme på 60 millioner kroner over tre år er EU-prosjektet EmpowerUs en gigant i samfunnsvitenskapelig sammenheng, melder Nordlandsforskning.

Maiken Bjørkan, forsker 1 ved Nordlandsforskning, ble headhuntet til å lede prosjektet hun har jobbet mot omtrent hele livet.

– EmpowerUs handler om å utruste kystsamfunn til å møte fremtidens utfordringer. Vi snakker om et tema jeg har brent for siden jeg begynte å studere, og både mastergraden og doktorgraden min har dette fokuset, sier hun.

– For meg er EmpowerUS drømmeprosjektet. Og det skal ledes her fra Helgeland!

 – EmpowerUs skal gjøre kystsamfunn i stand til å takle endringene som kommer. Vi skal utvikle verktøy og metoder i samarbeid med de som faktisk bor i disse samfunnene, sier Bjørkan.  

– Prosjektet har veldig sterkt fokus på å få med alle. Vi er blant annet opptatt av kjønns og urfolksperspektiv.

Et annet ufravikelig prinsipp er at endringene må skje i pakt med naturen.

- Det handler om både å bruke og verne naturen. Og dette er en av de viktige grunnene til at prosjektet ledes fra et distriktsinstitutt. Vi kjenner selv forbindelsen til naturen, sier Bjørkan.

Takker Forskningsrådet

– Dette er en fantastisk nyhet og kroner vår EU-suksess over flere år nå. Vi har så mange dyktige forskere som er offensive, har gode nettverk og som har faglige interessefelt som har god relevans på de store samfunnsutfordringene, sier Nordlandsforsknings administrerende direktør Iselin Marstrander.

– Forskningsrådets rammebevilgning for posisjonerings- og søknadsutvikling (PES) til EU-prosjekter har også vært helt avgjørende for at vi kan bruke såpass mye tidsressurser til å skrive søknaden. De har hatt tro på Nordlandsforskning, og har for 2021 og 2022 gitt oss gode rammevilkår for å jobbe mot EUs forskningsprogrammer sier Marstrander.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter