Foto: NTS ASA

Redaksjonen

SalMar slenger seg på kampen om NTS, og legger frem et bud som verdsetter selskapet til 15,1 milliarder kroner.

Ifølge meldingen går det frivillige budet ut på en kombinasjon av 24 kroner i kontanter pr. aksje pluss 0,143241 aksjer i SalMar, i forholdet 20 prosent kontanter og 80 prosent aksjer.

Det tilsvarer 120 kroner pr. aksje, mot de 110 kronene som Mowi foreslo, og de 105 som aksjonærgjengen med tilknytning til Rørvik la frem.

Kort tid etter at Salmar annonserte sitt bud meldte Mowi at selskapet trekker budet på NTS ettersom "betingelsene ikke lengre er til stede", skriver Mowi i sin melding til børsen.

SalMar skal ha fått forhåndsaksepter på 23,6 prosent av aksjene, i tillegg til at det støttes av 26,5 prosent av aksjonærene opplyses det. SalMar har dermed sikret seg støtte fra 50,1 prosent av aksjonærene. Dette er samme aksjonærgruppen som la frem budet på 105 kroner pr. aksje tidligere i januar.

Det opplyses også at akseptene som er gitt for 23,6 prosent av aksjene er ugjenkallelige. Budet krever aksept på minst 50 prosent for å bli godkjent, og tilbudsperioden er på to uker, med mulighet for forlengelse.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter