Bilde: Adm. direktør Erik Karlstrøm i North Energy. Foto: North Energy

 

Det Alta-baserte oljeselskapet North Energy hadde i første kvartal et negativt resultat etter skatt på 27,9 millioner kroner.

– Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde 21,6 millioner kroner etter skatt, melder selskapet.

Selskapet er finansiert med en egenkapital på drøyt 500 millioner kroner og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 390 millioner kroner. North Energy har i kvartalet hatt en rettet emisjon på 285 millioner og obligasjonslån på 75 millioner som styrket kapitalbasen. - Til tross for friske penger inn til selskapet ble det til slutt underskudd for North Energy.

Selskapet fikk i første kvartal seks ny lisenser, med to lisenser i hvert av områdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Driftsresultatet før avskrivning ble for første kvartal 2014 på minus 118 millioner mot minus 487 millioner kroner i første kvartal 2013.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter