Bilde: Petter Bjørkli

Pressemelding

Styret i Energi i Nord har ansatt Petter Bjørkli som ny klyngeleder. Bjørkli kommer fra stillingen som Vice President Contracts & Customer relations i NorSea Logistics.

NorSea er en del av Wilh. Wilhelmsen som har verdens største maritime nettverk med tilstedeværelse på over 2,200 lokasjoner globalt.

Energi i Nord er Nord Norges nye arena klynge og vår klare ambisjon er å skape en klynge nord som bidrar til null utslipp, energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord. 

Styreleder Kjell Giæver er meget fornøyd med rekrutteringen av Petter Bjørkli, som han mener vil løfte Energi i Nord videre sammen med alle partnere i klyngen.

-Nord-Norge sitter på store natur ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner, bransjer og verdikjeder.. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft, sier Kjell Giæver

-Verden står midt i en historisk energi endring, Norge og Nord Norge tar en lederrolle på flere områder, Hydrogenproduksjon fra naturgass og fra fornybar energi – Energiomstilling av hele samfunn, industri og transportsektoren, utvikling av helt nye bærekraftige verdikjeder, og ikke minst store og små selskaper som satser på teknologi og innovasjon til nye markeder over hele verden. Petter Bjørkli vil med sin bakgrunn være en samlende og drivende kraft for en landsdel med store muligheter, sier en samlet entusiastisk styringsgruppe i Energi i Nord

Bjørkli gleder over muligheten til å lede Energi i Nord og det han selv beskriver som Nord-Norges viktigste klynge.

- Jeg brenner for nœrings- og samfunnsutvikling, og ser frem til å bygge videre på det fantastiske partnerskapet som allerede er etablert i klyngen. Et partnerskap som sammen tar sikte på å løfte frem en internasjonal energi verdikjede i ypperste verdensklasse, avslutter en entusiastisk Petter Bjørkli.

Petter Bjørkli vil tiltre stillingen som klyngeleder senest 1. mai.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter