Foto: Narvik Havn KF

Pressemelding

Narvik Havn KF, med støtte fra Nordland fylkeskommune, starter opp en ny regulær togrute mellom Narvik – Haparanda/Tornio - Narvik.

Ruten legger til rette for økt transport over Narvik havn og jernbane fra Nord-Norge til Nordkalotten, Baltikum, Europa og Asia.

Godsruten er et viktig bidrag i fremtidens grønne bærekraftige logistikkløsning. Ruten vil ha oppstart i uke 17-2022, med avgang annenhver uke. Sentrale samarbeidspartnere er CargoNet og Nurminen Logistics.

Narvik er det største logistikknutepunktet for containere i Nord-Norge hvor grønn og bærekraftig infrastruktur allerede er etablert. Derfor er et nytt og helhetlig jernbanetilbud mellom Narvik og Haparanda/Tornio, med faste ruter og god frekvens, helt naturlig. Godsruten åpner opp nye markeder og gir et bedre logistikktilbud til næringslivet i landsdelen og nordområdet for øvrig. Investeringer innen grønn industri og prioriterte vekstnæringer som fiskeri og mineraler forutsetter også videre utvikling av effektive og gode logistikkløsninger, enten det er på bane, vei eller sjø.

Nordland Fylkeskommune er opptatt av å utvikle Ofotbanen. Et nytt tilbud for gods via Narvik havn og Ofotbanen er viktig for norsk nordområdepolitikk. Ofotbanen har også høy status som del av EU’s prioriterte jernbaneinfrastruktur i Europa.

CargoNet AS er valgt som samarbeidspartner på strekningen Narvik – Haparanda/Tornio. De er allerede godt etablert i Narvik med sin egen terminal, lang erfaring og distribusjonsnettverk i Norge. Som operatør og speditør til/fra Helsinki har vi Nurminen Logistics Oy. Nurminen har ukentlige avganger til Baltikum, Europa og Asia noe som styrker satsingen på transporter øst/vest.

  


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter