Foto: Snorre Nicolaisen

Morten Hofstad

Equinor er i gang med søknadsprosessen om en ny  utbygging på Norne, som skal gi rundt 100 millioner fat.

Oljefunnet Cape Vulture, sammen med olje- og gassfunnet Alve Nord Øst har startet sin ferd fram mot endelig investeringsbeslutning i desember. Målet er å starte produksjon over Norne-skipet i slutten av 2025, framgår det av søknad til departementet.

De to funnene planlegges bygd ut med en bunnramme med plass til fire brønner, sammen med en sju kilometer lang rørledning inn til produksjonsskipet. Noen mindre modifikasjoner må gjøres ombord på Norne for å ta imot de nye reservene.

Til sammen estimerer Equinor å kunne produsere rundt 100 millioner fat olje og gass fra den planlagte utbyggingen. Til sammenligning ble Norne bygd ut for å produsere rundt 600 millioner fat olje.

«Cape Vulture» ble første gang oppdaget med boring i januar 2017, og bekreftet gjennom ytterligere boring høsten 2018. 

I november 2020 boret Aker BP «Alve NE», som ligger like i nærheten, og påviste rundt 23 millioner fat – primært olje. Disse to funnene slås nå sammen til en felles utbygging.

Equinor har tidligere antydet at den kommende utbyggingen vil bidra til å forlenge livet til Norne-skipet med rundt ti år. 

Operatørselskapet har år 2036 som en definert levetid for feltsenteret vest av Sandnessjøen.

Flere byggeplaner

Equinor:

¤ Cape Vulture: Oljefunn ved Norne, som sammen med oljefunnet Alve NE skal gi rundt 100 millioner fat.

¤ Gjøk: Gassfunn som beregnes oppstart fra 2024, og skal gi 12 millioner fat.

¤ Asterix: Gassfunn vest av Aasta Hansteen, som skal gi rundt 25 milliarder kubikkmeter gass, en økning av reservene i området på rundt 50 prosent. Prosjektet er estimert til rundt 10 milliarder kroner.

Aker BP:

Skarv Satellite Project (SSP) omfatter i alt fire nye feltutbygginger på Skarv-feltet, som planlegges ferdig i 2025, når plan til myndighetene er levert i løpet av neste år.

 ¤ Alve Nord: 26 millioner fat (oljeekvivalenter), olje og gass.

¤ Shrek: 17 millioner fat, olje og gass.

 ¤ Ørn: 54 millioner fat, gass.

¤ I tillegg kommer Idun Nord, som planlegges utviklet gjennom allerede etablert infrastruktur, en bunnramme og to brønner, investering nå tallfestet til rundt to milliarder kroner.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter