Foto: NorSea

Pressemelding

Etter å ha eid halvparten av Vikan Næringspark Invest AS, kjøper NorSea nå ut de resterende aksjene fra Kristiansund Baseselskap AS.

Gjennom et av sine eiendomsselskap, Vestbase Eiendom AS, blir NorSea med dette eneeier i det største eiendomsselskapet på Vestbase. 

- Dette er en viktig strategisk beslutning fra vår side, og et klart signal om vår tro på virksomheten i Kristiansund. Denne satsingen styrker mulighetene for å videreutvikle Vestbases unike posisjon som regionens sentrum for maritime industrier i årene som kommer, sier John Stangeland, konsernsjef i NorSea.

Betydelig satsing i Kristiansunds-regionen

- NorSea har, foruten å drive base- og forsyningsaktiviteten på Vestbase, vært medeier i eiendommene og infrastrukturen her helt siden begynnelsen av 90-tallet. Dette har vært en god reise med lokale partnere, og når disse nå velger å trekke seg ut, benytter vi anledningen til å satse ytterligere for å understreke våre ambisjoner i regionen, sier Stangeland.

- Vi snakker om et betydelig oppkjøp for NorSea – en transaksjon på flere hundre millioner kroner – men først og fremst en langsiktig investering som understreker vår vilje til å satse videre i Kristiansunds-regionen i årene som kommer, fortsetter Dahl, finansdirektør i NorSea og styreleder i NorSea Property AS – eiendomsdivisjonen i NorSea og eierselskapet til Vestbase Eiendom AS.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter