Bildetekst: Roger Skatland (Momek), Thomas Borgen (Ocean Cluster Helgeland), Vegard Amdal Stensen (Equinor), Andreas Lie (Momek), Kristoffer Svendsen (Aibel) og Kristin Westvik (Equinor). 

Foto: Tone Anita Karlsen/Equinor

Redaksjonen

Equinor og Aibel har igangsatt et prøveprosjekt innen vedlikehold og modifikasjoner med Momek i Mo i Rana, med mål om å utvikle, og tettere involvere, lokal leverandørindustri.

I samarbeid med Aibel som har rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner på offshore installasjonene Norne og Aasta Hansteen utenfor Nordland, er det etablert en pilot med industribedriften Momek for levering av fabrikasjonstjenester, foreløpig fram til februar 2023. Fram til nå har Aibels avdeling i Haugesund i hovedsak gjort disse oppdragene, men Equinor og Aibel ønsker å bruke og styrke kapasiteten som finnes langs kysten i nord.

I uke 12 var nordområdedirektør Kristin Westvik i Utforskning og produksjon Nord i Equinor på besøk hos Momek, sammen med blant andre leder av Harstad-kontoret til Aibel, Kristoffer Svendsen.

 - Formålet med piloten er å bidra til utvikling av konkurransedyktige, kortreiste leveranser, noe som er mer bærekraftig over tid, samtidig som det gir økte lokale ringvirkninger. Vi er opptatt av å bruke de gode fagmiljøene som finnes. Equinor er en langsiktig industrioperatør i nord og har egeninteresse av å etablere lokal tilgjengelig kapasitet, sier Kristin Westvik etter turen til Mo i Rana. 

 

 

 

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter