Bilde: Vår Energi

Pressemelding

Vår Energi er tildelt Polaris CO2-lagringslisens i Barentshavet, sammen med partnerne Equinor (operatør) og Horisont Energi. 

Polaris-reservoaret for CO2-lagring ligger i Barentshavet, ca 100 km utenfor Finnmarkskysten. Polaris utgjør en nøkkelkomponent i Barents Blue-prosjektet som Vår Energi videreutvikler mot et konseptvalg i samarbeid med Equinor og Horisont Energi. 

Partnerskapet i Barents Blue-prosjektet planlegger å utnytte Polaris-reservoaret til permanent lagring av CO₂ fanget fra Barents Blue-anlegget. Barents Blue vil muliggjøre produksjon av karbonnøytral ammoniakk ved anlegget som planlegges i Hammerfest. Barents Blue vil omdanne naturgass fra Barentshavet til ren, blå ammoniakk ved hjelp av karbonfangst og -lagring.  

Vår ambisjon er å være en netto null produsent, scope 1 og 2, innen 2030. Barents Blue og Polaris kan bli et viktig skritt i en mer karbonnøytral retning. I tillegg er vi, som en stor ressurseier, dedikert til effektiv ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, forklarer Bjørn Thore Ribesen, VP Field Development and Projects. 

Vår Energi inngikk Barents Blue-samarbeidet med Equinor og Horisont Energi for å utforske mulighetene for produksjon av blå ammoniakk fra naturgass, med CO2-fangst og lagring i Hammerfest i september 2021. Samme år inngikk partnerskapet et samarbeid for å utvikle Polaris CO2-lagringsprosjektet. 

Lisensen ble tildelt partnerskapet i Polaris/prosjektet av Olje- og energidepartementet, som en del av annonseringen av tildelingen av lisenser for CO2-lagre på norsk kontinentalsokkel, den xx mars. 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter