AquaMaof har et lanfbasert FoU-anlegg for laks i Polen, og norske interesser tar deres teknologi i bruk hjemme og ute. Foto Pure Salmon Poland. 

Leiv Nordstrand

Atlantisk laks har markeder over hele verden. Nå gjør landbasert oppdrett at produksjonen følger etter til nye land.

Gjennom vår lange tradisjon for settefisk og lange kyst med øyer, holmer og skjær har vi fremdeles et visst naturlig fortrinn for postsmolt og matfisk. Norske og utenlandske selskap går både til lands og til fjells ute, med nærhet til storbymarkeder som viktigste fordel, men det krever store investeringer og stor produksjon. Men de vil være med her hjemme også. 

RAS-teknologi

Resirkulering og gjenbruk av vann gjennom avansert RAS-teknologi gir grunnlag for globalisering og betyr en ny industrialisering med levering av så å si nøkkelferdige anlegg. Det har bl.a. brakt israelske israelske selskap inn i samarbeid med norske interesser. AquaMaof har spesialisert seg på dette siden 2010, for vann er en knapp ressurs både i Israel og i mange deler av verden. Det har et forsøksanlegg for laks i Polen sammen med Pure Salmon.

Pure Salmon et selskap med bakgrunn i Singapore, og som har alliert seg med oljefondet i Emiratene og har hovedkvarter i Dubai. Det har kjøpt Krüger Kaldnes’ RAS-divisjon. Kaldnes- teknologi er grunnlaget for SalMars svære anlegg under bygging i Tjuin ved Steinkjer. De norske selskapene som tilbyr RAS, er ellers gjerne start-ups. Eyvi er i allianse med Total Betong om Gaia Salmon på Træna.

Bergen, Bremanger og Brennholmen

AquaMaof etablerte et norsk datterselskap i 2015 og har bygd et kjempestort anlegg på Newfoundland for bergenske Grieg Seafood, der ungfisken fores opp til 1-1,5 kg før den går til sjøs. Og samarbeidet med Grieg har fortsatt gjennom nå børsnoterte Proximar som bygger i Japan. AquaMaof er dessuten valgt for et i første omgang postsmoltanlegg for Smart Salmon i Bremanger og inngikk før jul også en rammeavtale med Kvidul AS i Trondheim for et stort anlegg i Åfjord. 

Israel Corp. inn i Akva group

Israelerne kommer med både kunnskap og kapital. Akva group på Jæren, en ledende utstyrsleverandør også for RAS, fikk i fjor Israel Corp, et stort israelsk finans- og eiendomsselskap, inn som betydelig eier. 18 % ble kjøpt for hele 637 mill. kr. Deres hovedinteresse er de landbaserte prosjektene. Det gjelder bl.a. et anlegg for norskamerikanske AquaCon i Maryland, en kontrakt til 1,3 mrd. kr for Akva group. Israel Corp. og Akva group er inne både på eiersiden og som långivere.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter