Foto:Aker BP

I mars 2022 sprengte eksporten nye grenser og endte på 226,3 milliarder kroner - nesten 25 prosent mer enn ved forrige topp i desember 2021.

Handelsoverskuddet er med 138,4 milliarder kroner også historisk høyt, og 64,3 prosent høyere enn i foregående måned, melder statistisk sentralbyrå.

Høyeste eksportverdi for råolje noensinne

Eksportverdien av råolje tilnærmet doblet seg fra 26,1 milliarder kroner i mars 2021 til rekordhøye 51,6 milliarder kroner i mars 2022. Forrige rekordverdi for en måned var 37,1 milliarder kroner i august 2008 – like før finanskrisen satte inn. Antall eksporterte fat endte på 52,7 millioner totalt, en økning på 9,6 prosent fra mars 2021. Hovedårsaken til den sterke eksportverdien er imidlertid oljeprisen som endte på hele 979 kroner per fat. Dette er 437 kroner mer enn i mars i fjor og 154 kroner høyere enn rekorden i februar 2022.

Sterk naturgasseksport

Verdien av naturgasseksporten var også rekordhøy i mars og endte på 112,4 milliarder kroner, en mer enn seksdobling fra mars 2021. Verdien er 66,4 prosent høyere enn i februar i år og 18,4 prosent høyere enn forrige eksportrekord i desember 2021. Oppgangen skyldes skyhøye priser. Eksportvolumet utgjorde 10,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, en økning på 4,5 prosent fra mars 2021.

Rekordhøy fiskeeksport i mars

Verdien av fiskeeksporten endte på hele 12,1 milliarder kroner i mars, den høyeste eksportverdien målt i en enkeltmåned noensinne. Verdien er 15,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden og 10,1 posent høyere enn i februar i år. Oppgangen skyldes høyere priser. Det ble utført 12,3 prosent mindre fisk i mars sammenlignet med for 12 måneder siden. Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 6,2 milliarder kroner i mars og utgjør omkring halvparten av den totale fiskeeksporten. En stor andel av oppgangen skyldes skyhøye laksepriser. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks endte på 82 kroner per kg i mars, 20 kroner mer enn i fjor.

I mars ble det eksportert strøm for rekordhøye 4,2 milliarder kroner, mer enn syv ganger så mye som i mars i fjor og mer enn en dobling fra februar i år. Høyere priser er hovedårsaken til verdiøkningen, men utførte megawattimer økte med hele 87 prosent fra mars i fjor.

 

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter