Japanske «K» Line sørger for gasstransport fra Melkøya for Equinor. «Arctic Voyager» har ventet på last siden 12. mai. Foto Equinor.

Leiv Nordstrand

LNG-anlegget i Hammerfest er nå oppstartet igjen etter brannen i 2020.

De karakteristiske «kuletankerne» som frakter gassen, er av Moss Spherical/Moss Rosenberg design, en norsk innovasjon i sin tid. To av de fire drives for Equinor av japanske «K» Line, som har en hel flåte av gasstankere. Deres «Arctic Voyager» har ligget på vent siden 12. mai. Den ble kjent da den fraktet last nr. 500 fra Melkøya i 2014. «K Line» solgte seg for øvrig ut av norsk offshore/supply ved årsskiftet. 

De andre deltakerne i lisensen, Total, Neptune og Wintershall DEA, sørger selv for transporten av sin andel av gassen. Nå er også Høeghs «Arctic Lady», som går for Total, og «Arctic Princess», kommet til Melkøya. Før stansen gikk det vanligvis en båt hver femte dag fra anlegget. 

Forlenget levetid?

Da Melkøya-anlegget ble bygd, hadde Statoil forventninger om eksport av LNG til USA, men skifergassen har gjort USA til eksportør,.Den norske gassen går for det meste til det europeiske markedet, bl.a. til LNG-terminaler i Litauen og Polen. Det er sagt mye om hva stansen betyr i tapte nntekter for eierne av Melkøya, og særlig nå med de høye gassprisene. Men gassen fra Snøhvit og satellitt-feltene forsvinner jo ikke, det er bare snakk om forsinket levering og gjerne forlenget levetid, opprinnelig anslått til 2035.

Eneste fastlands-gasskraftverk 

Brannen oppstod i luftinntaket til gasskraftverket, som blir det eneste på fastlandet. Verket på Kårstø er lagt ned. Det på Mongstad er redusert til drift av én gassturbin. Verket der er under ombygging, og gassturbinen fases ut når det snart kommer strøm fra nettet til drift av dampturbinen. 

Nå har hele Melkøya vært gjennom en møysommelig rehabilitering, som har sysselsatt opp til tusen arbeidere. Bl.a. er 180 km elkabler byttet ut. 

Det ble helt nødvendig med gasskraft på Melkøya på grunn av for liten kraftproduksjon og for dårlig nett i Finnmark. Motstanderne mot gasskraftverk var helst stille om byggingen der, siden det også ble bestemt å skille ut og sende CO2 tilbake i reservoaret. Men fra gasskraftverket vil det fortsatt slippes ut 6-700 000 tonn årlig.

Andre energikilder

Nå arbeides det for Finnmark både med å oppgradere kraftnettet og bygge ut vindkraft slik at fornybar kraft kan erstatte gassen som energikilde og redusere utslippene. For å fjerne flaskehalsen har Statnett planer om å forlenge ledningen på 420 kilovolt, landets høyeste spenning, fra Balsfjord til Skaidi med ytterligere 55 km til Hammerfest. 

Det skrives mye om elektrifisering, men gass brukes jo til å produsere elektrisk kraft til drift av anlegget, det er et «elektrisitetsverk» allerede. Gassen går til dampturbiner som produserer strøm.

Gassnasjonen Norge

Norge er blitt en gassnasjon. I 2021 eksporterte vi gass for 475 mrd. kr og olje for 350. Med Melkøya i drift øker gasseksporten ytterligere, og oljeminister Åsland tror på 122 mrd. m³ i alt år. Avvikling av gass som energikilde for kraftverket vil bety at enda mindre brukes innenlands av vår naturgass, som er nærmest ren eksport. Hjemmemarkedet for LNG er mest maritimt, men nå skal endog ferger som bruker LNG, over på batteri eller hydrogen, bl.a. fergene til Torghatten Nord over Vestfjorden. 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter